Εργομετρικά τεστ στη

Από πλήρη εργομετρικό έλεγχο πέρασαν οι αθλητές της !
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου φυσικής κατάστασης Δρ. Θ. Καννά και του προπονητικού team της Ακαδημίας μας!
Η εργομετρική αξιολόγηση θα επαναλαμβάνεται κάθε 3-4 μήνες, ούτως ώστε να καταγράφεται η εξέλιξη των αθλητών.
Στόχος της Ακαδημίας μας είναι να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της προπονητικής διαδικασίας, καθώς τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι πολύ σημαντικά για την πλήρη εικόνα γύρω από την υγεία, τη φυσιολογία και τη φυσική κατάσταση του κάθε αθλητή ξεχωριστά.