Siris Basketball Academy Siris Basketball Academy

Μόνιμο αγωνιστικό πρόγραμμα

Τμήματα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Κορίτσια 20:00 18:45 10:00
15/17 RED 18:45 18:45 18:45
15/17 BLUE 17:30 17:30 17:30
13/14 RED 17:30 18:45 10:00
13/14 BLUE 17:30 17:30 09:00
2012 RED 17:30 17:30 12:00
2012 BLUE 18:45 17:30 11:00
2011 BLUE 20:00 18:45 11:00
10/11 20:00 20:00 20:00
09/10 18:45 18:45 13:15
07-08-09 21:15 21:15 21:15